Equipo S84 Vesper Noble

Wizard – Warlock – Arcana Lord (3)


Nivel 84: Equipo Vesper Noble

Equipo S84: Vesper  Noble Tunic

Sword: Vesper Buster

Sigil: Vesper Sigil

S84N-1S84N-2S84N-3