Equipo S84 Vesper

Rogue – Silver Ranger – Moonlight Sentinel(3)

 

Nivel S84: Vesper

Equipo s84: Vesper Leather Breasplate

Bow: Vesper Bow

S84-1S84-2S84-3

 

Dagger: Vesper Shaper.

S84-4S84-5S84-6

Anuncios