Equipo S84

Palus Knight – Shillien Knight – Shillien Templar (3)

Nivel 84: Vesper / Vesper Noble

Equipo S84: Vesper Noble Heavy

Sword: Vesper Cutter

Shield: Vesper Shield

Vesper_Noble_Vesper_Cutter_Shilien_Templar

Vesper_Noble_Vesper_Cutter_Shilien_Templar_2

Blunt: Vesper Avenger

Vesper_Avenger_Shillien_Templar

Vesper_Avenger_Shillien_Templar2